Aulum byfest 2023

Fra onsdag d.10-05 til søndag d.14- 05-2023

 

 

 

 Ekstraordinær generalforsamling torsdag d.22/9-2022 kl 19 i Aulum Fritidscenter

Bestyrelsen foreslår en ændring af paragraf 10

Paragraf 10 lyder som følgende: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer samt et menigt medlem. 

Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand , næstformand, ekstern revisor/kasserer og sekretærer samt menige medlemmer.

Da foreningen er udfordret på at finde en kasserer som har tid til at være bestyrelsesmedlem og varetage de funktioner som denne under valg til bestyrelsen er forpligtet , har foreningen Aulum Byfest fundet en løsning i en ekstern kasserer som ikke vil være medlem af bestyrelsen. Den eksterne revisor/kasserer vil varetage fakturering i henhold til sponsorer og opkrævning af kontingent. Betale regninger fra leverandører. 

Revidere regnskab og fremlægge dette på generalforsamlingen.

Endvidere i paragraf 10 : Uddrag lyder som følge:

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening og i enighed. 

Ændres til: Foreningen tegnes af formand, næstformand og forening og i enighed.

Alle med interesse for Aulum Byfest er velkomne.

Ønsker man medlemskab af foreningen koster det 100 kr, som indbetales til konto 7617 4001479

 

 

Du kan blandt andet se frem til

Torsdag

Lørdag

Hyggelige dage for hele familien

Alle arrangementer er valgt ud fra, at man kan deltage som familie, venner, der skal i byen eller have nogle stjernestunder med børnene. 

Tak til vores sponsorer

Se alle sponsorerne her

Bliv frivillig

Vi har altid brug for flere frivillige til at give en hånd med til årets byfest. Du kan tilmelde dig flere dage eller blot en enkel dag.

Vil du give en hånd med?

Ligesom mange andre, så er vi også meget glade for frivilligt arbejde i arbejdsgruppen for Aulum Byfest – og du er mere end velkommen til at give en hånd med en af dagene, så vi kan blive ved med at gøre Aulum Byfest bedre hvert år.

Du kan melde dig som frivillig her.

Så finder vi med garanti noget til dig at lave!